اطلاعات مفید در خصوص نگهداری خودرو

چند نکته که باید بعد از خرید خودروی صفر به آنها توجه کنیم

چند نکته که باید بعد از خرید خودروی صفر به آنها توجه کنیم

اولین چیزی که حتماً باید چک شود سطح و کیفیت روغن موتور می‌باشد . در اکثر موارد یا روغن موتور کم می‌باشد یا از کیفیت خوبی برخوردار نیست و بیشتر افراد روغن موتور اولیه خودرو را بعد از طی مسافتی بالغ بر ۱۰۰۰ کیلومتر تعویض می‌کنند که اغلب هم توسط…